Dokumentacja prawna

Przed otwarciem konta lub złożeniem zlecenia na rynek, prosimy aby nasi klienci zapoznali się z dokumentacją podaną na tej stronie.

Blueberry Markets Content Legal Documentation

Poniższe dokumenty (format PDF) są prawnymi dokumentami, które muszą być zaakceptowane przez wszystkich klientów, którzy założyli konto w firmie Blueberry Markets.

Otwierając konto tradingowe, klienci oświadczają, że przeczytali i zrozumieli, co zostało opisane we wszystkich w/w dokumentach.